Niech przetrwam / Let me survive

Seria kolaży wideo pt. „Niech Przetrwam” jest próbą odpowiedzi na nostalgię i izolację wywołaną wydarzeniem bez precedensu, jakim jest czas pandemii. Tytuł serii nawiązuje do „przetrwania” jako głównego wyznacznika istnienia żywych istot. Wiąże się z uwarunkowaniem biologicznym człowieka jako zwierzęcia, myślą o jednostce w czasach społecznych zjawisk globalnych oraz potrzebie do przechowywania pamięci. 

"Let Me Survive" series of photomontages is a response to the nostalgia and isolation caused by an unprecedented event that is the time of the pandemic. The title of the series alludes to "survival" as the main determinant of living beings. It has to do with conditioning biological man as an animal, the thinking about the individual in times of global social phenomena and the need for memory storage. 

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.